Prohledat tento blog

čtvrtek 19. července 2012

Babička už je na lepším

V pondělí po návratu z naší dovolené nám děda oznámil, že v sobotu ráno babička ve spánku odešla do lepšího...

Dědou připravený text oznámení:


S hlubokým smutkem v srdci oznamujeme našim přátelům a známým, že nás navždy opustila moje drahá manželka a naše milovaná maminka a babička paní

Ing. Milada  Dobiášová

Odešla náhle tiše ve spánku dne 14.července 2012  ve věku 86 let v den 62. výročí našeho sňatku po dlouhé těžké nemoci, jejíž léčení není známo a jejíž následky trpělivě snášela.

Vzpomeňte, prosím, na ni s námi.

Podle přání drahé zesnulé proběhne poslední rozloučení s ní jen za účasti nejbližší rodiny.

Její tělo bude předáno ohni dne 19. července 2012.


Doc.Ing.Jiří Dobiáš, CSc.
manžel

Ing.Jiří Dobiáš, Milada Holá, Ing. Helena Fettrová
děti

Jiří, Julie, Pavlína, Martin, Iva
vnoučata
Kamýcká 936, 165 00 Praha 6 Suchdol

Žádné komentáře: