Prohledat tento blog

sobota 22. května 2010

Numerici po 30 letech


Tak na tohle jsem se těšil, před 5 roky bylo první setkání absolventů oboru Numerická matematika MFF UK z roku 1980 velmi osvěžující. Stejné se povedlo i letos. Díky za svolání, Aničko!

Ekumenická bohoslužba za krajinu

Letošní Ekumenickou bohoslužbu za krajinu jsme strávili poněkud nesoustředěně, po zahájení odešla hasičská elektrocentrála, jeli jsme domů pro naši zánovní, a pak ji nemohli nastartovat. Povedlo se, ale snad se promluva dr. Nečase objeví někde na webu :-).
Beseda s prof. Moldanem však už byla řádně ozvučená.
Nicméně ještě před koncem besedy už jsme se s Helou zase museli vytratit z "pole": odvézt Iču ke škole k odjezdu na 10 dnů do Salisbury (jižní Anglie, nejvyšší katedrála, jak si matně pamatujeme ze zájezdu v roce 1994).

A tady je kázání dr. Nečase "Krajina".

čtvrtek 20. května 2010

Kytice v Semaforu

Obnovené Kytice v Semaforu jsem se bál, ale zbytečně :-).
A něco navíc pro pamětníky: Bludička 1972.

NSS zrušil opatření obecné povahy týkající se tzv. pražského okruhu

Tohle se úzce dotýká našeho pole:

Nejvyšší správní soud zrušil dnešního dne opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17.12.2009, v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené jako stavba číslo s označením „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves“.

Soud shledal pochybení v chybějícím posouzení vlivu Zásad územního rozvoje na evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce, přestože tato lokalita chrání i tzv. prioritní typ stanoviště.

Další pochybení spočívalo v nerespektování a nevypořádání požadavků Ministerstva životního prostředí ve stanovisku k návrhu zadání zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Ty se týkaly požadovaných náležitostí vlivů Zásad územního rozvoje na životní prostředí.

Chybělo také posouzení kumulativních a synergických vlivů SOKP a letiště Praha – Ruzyně. Nezákonně nebyly posouzeny ani přivaděče a mimoúrovňové křižovatky nadmístního významu. Podle Nejvyššího správního soudu bylo chybou i to, že se provedené vyhodnocení vlivů na životní prostředí nezabývalo vlivem jednotlivých částí stavby SOKP na konkrétní dotčená území. Konečně pak soud shledal pochybení i ve způsobu vypořádání námitek podaných v rámci řízení zástupcem veřejnosti.

Ústní odůvodnění rozsudku.

čtvrtek 6. května 2010


Z podzemních garáží Avenir BP mi dva hošánci v kapucích a s velkými nůžkami na drát ukradli dnes ve 14:40 kolo Superior RX640. Na fotce je stav před 3 roky, navíc na něm byly blikačky a odrazky, jedna brašna na nosiči a druhá trojúhelníková pod štanglí. Obě kola změnila výplet.

sobota 1. května 2010

S mávátky (ale hlavně bez nich) do Kralup

Tradiční prvomájová cykloakce (asi tak 11. ročník) ze Suchdola do Kralup na pizzu a pak přes Okoř na jahody u nás doma se opět podařila. Letos komorně a úsporně, vynechali jsme výšlapy do Máslovic, na Budeč i přes Juliánu. Ale jinak vše při starém, včetně kvákání žab u Chvatěrub.